Budynek kancelarii adwokackiej - Bydgoszcz
Dlaczego kancelaria Trust?
Profesjonalizm

świadczy o nim nie tylko szeroka wiedza
i wieloletnie doświadczenie w działalności adwokackiej, ale przede wszystkim zdobyta
w regionie renoma i uznanie, potwierdzone pozytywnymi ocenami naszych Klientów

Elastyczność

pomoc prawną świadczymy w formie ustnych konsultacji, tworzenia projektów umów, uchwał, statutów, regulaminów, a także środków zaskarżenia i pism procesowych, sporządzania opinii prawnych, wsparcia i udziału w negocjacjach i mediacjach, bieżącej obsługi przedsiębiorców w ich siedzibie bądź w siedzibie Kancelarii oraz zastępstwa adwokackiego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym

Przejrzystość

dużą wagę przywiązujemy do jasnych
i uczciwych relacji z Klientem – zarówno
w kwestiach merytorycznych, jak i przy rozliczeniach finansowych. Gwarantujemy poświęcenie odpowiedniego czasu i uwagi Twoim problemom oraz proste i niewygórowane stawki wynagrodzeń

Specjalizacja

oprócz szerokiej wiedzy i praktyki proponujemy także biegłą znajomość zagadnień wąskich dziedzin, w których się specjalizujemy: prawa odszkodowawczego, medycznego, prawa spółek.

Rzetelność

naszym celem nie jest wykonanie usługi, lecz rozwiązanie Twojego problemu. Przedsiębiorcom zapewniamy zapoznanie
się ze specyfiką prowadzonej przez nich działalności, wewnętrzną organizacją przedsiębiorstwa, a także ze szczególnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem danej dziedziny gospodarki. Klientom indywidualnym oferujemy profesjonalne
i zaangażowane prowadzenie spraw.

Kompleksowość

dzięki połączeniu sił i doświadczenia kilku osób jesteśmy w stanie zapewnić pełną pomoc prawną dla przedsiębiorców, oferując wsparcie zarówno w bieżących sprawach, jak i przy wąskich, specjalistycznych problemach oraz pomoc prawną dla osób fizycznych obejmującą szeroko rozumiane prawo cywilne, pracy, administracyjne i rodzinne.

In law we trust - motto adwokata z Bydgoszczy