windykacja

Przygotowywanie projektów umów

Nasze kancelarie prawne oferują przygotowanie projektów umów skrojonych ściśle pod potrzeby klienta. Stworzymy dla ciebie dostosowane do twoich potrzeb popularne umowy jak najem, użyczenie, pożyczka, a także skomplikowane i niestandardowe umowy np. inwestycyjne, o przeprowadzenie robót budowlanych, o współpracy biznesowej. Radcy prawni i adwokaci wykorzystają możliwości prawa cywilnego tak, by twoje interesy były najlepiej chronione.

Analiza projektów umów

Kancelaria adwokacka oferuje także przeprowadzanie analiz projektów umów pod kątem znalezienia ryzykownych lub niekorzystnych zapisów oraz zaproponowania zmian, dzięki którym twoje interesy będą należycie zabezpieczone. Lepiej skorzystać z usług dobrego radcy prawnego przed podpisaniem umowy, niż potem zmagać się z negatywnymi skutkami.

Przygotowywanie i wprowadzanie zmian w umowach

Oprócz przygotowywania nowych umów nasi radcy prawni pomogą ci także przygotować i wprowadzić zmiany w umowach już obowiązujących. Sprawdzimy, co warto w nich zmodyfikować, by twoje interesy były należycie chronione.

Pomoc w przypadku problemów z wykonywaniem umów, roszczenia odszkodowawcze, kary umowne

Często zdarza się, że zawarta umowa nie jest wykonywana przez jedną ze stron albo jest wykonywana wadliwie. Nasze kancelarie prawne pomogą w takiej sytuacji. Przeanalizujemy sprawę pod kątem dochodzenia odszkodowania i kar umownych. Doświadczeni radcy prawni przeprowadzą cię przez cały proces związany z odzyskiwaniem odszkodowania, najpierw na drodze polubownej, a jeśli będzie to konieczne – także przed sądem.

Pomoc w rozwiązaniu/odstąpieniu od umowy

Jeśli umowa, którą zawarłeś nie jest wykonywana, jest wykonywana wadliwie lub chcesz po prostu z niej zrezygnować, zapraszamy do kontaktu. Nasi radcy prawni i adwokaci zapoznają się z umową i pomogą ją rozwiązać lub od niej odstąpić, jeśli będzie taka możliwość.

Sądowe dochodzenie roszczeń z umów

Kancelarie radców prawnych TRUST oferują dochodzenie roszczeń z umów – dochodzenie odszkodowań, kar umownych, zmian umowy lub jej rozwiązania. Zawsze w pierwszej kolejności staramy się rozwiązać spór polubownie, ale jeśli okaże się to niemożliwe, wówczas poprowadzimy dla ciebie całe postępowanie sądowe i egzekucyjne.

motto adwokata z Bydgoszczy, prawo karne, prawo pracy, obsługa prawna firm i osób fizycznych