windykacja

Zasiedzenie własności

W razie posiadania nieruchomości przez 20 lub 30 lat prawo cywilne przewiduje możliwość nabycia jej na własność po spełnieniu określonych warunków. Jest to tzw. zasiedzenie. Zasiedzieć można także prawo użytkowania wieczystego albo służebność. Nasza bydgoska kancelaria prawna oferuje pomoc w postępowaniu o zasiedzenie. Radca prawny przeanalizuje sprawę i wskaże możliwości dochodzenia zasiedzenia lub obrony przed takim żądaniem. Nasi prawnicy będą także reprezentować cię w postępowaniu sądowym o zasiedzenie. Zadzwoń do nas już dziś.

Zniesienie współwłasności

W sytuacji gdy nieruchomość lub inna rzecz ma więcej niż jednego właściciela, każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności i przyznania rzeczy jednemu z nich. Jest to połączone z obowiązkiem spłaty pozostałych współwłaścicieli i dokonania pełnych rozliczeń pomiędzy nimi. Zniesienia współwłasności można dokonać zgodnie w formie umowy albo w drodze postępowania przed sądem, gdy nie ma zgody wszystkich współwłaścicieli. Nasze kancelarie prawne poprowadzą cię przez całe postępowanie, począwszy od ustalenie sposobu zniesienia współwłasności i wartości spłat, poprzez udział w negocjacjach, po reprezentację w postępowaniu sądowym, jeśli okaże się ono potrzebne. Nasi radcy prawni zapraszają do kontaktu.

Ustanowienie/zmiana/zniesienie służebności

Spory między współwłaścicielami

Jeśli nieruchomość lub rzecz ruchoma ma więcej niż jednego właściciela, współwłaściciele są zobowiązani do zgodnego współdziałania w zarządzie tą rzeczą i dzielą pomiędzy siebie koszty jej utrzymania oraz uzyskane dochody. W praktyce sytuacje takie często rodzą spory i problemy. Warto wówczas mieć wsparcie dobrego radcy prawnego. Nasze bydgoskie kancelarie prawne pomogą odnaleźć się w sytuacji sporu między współwłaścicielami, rozwiązać kłopot i obronić swoje prawa.

motto adwokata z Bydgoszczy, prawo karne, prawo pracy, obsługa prawna firm i osób fizycznych