Adwokat rozwodowy Bydgoszcz Żródło: Alimenty

Sprawy rozwodowe Bydgoszcz

Nasi prawnicy w sposób kompleksowy przeprowadzą cię przez nawet najtrudniejsze sprawy rozwodowe lub o separację. Rozwód nie musi wiązać się ze stresem lub niepewnością. Wybierzemy najlepszą dla ciebie opcję w postępowaniu rozwodowym i zapewnimy wsparcie na wszystkich rozprawach o rozwód.

Dochodzenie alimentów na rzecz dzieci/małżonka

Samodzielne dochodzenie alimentów dla siebie lub dzieci bywa trudne i nieprzewidywalne. Nasi radcy prawni i adwokaci pomogą przygotować się do sprawy o alimenty, ustalić ich wysokość i zebrać właściwe dowody. Zapewnimy wsparcie prawnika na wszystkich rozprawach. W sprawach o rozwód lub separację pomożemy dochodzić także alimentów dla ciebie.

Władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi

O władzy nad małoletnimi dziećmi sąd może rozstrzygać w sprawie o rozwód lub odrębnie. Przy tak istotnej dla dzieci kwestii nasi prawnicy pomogą w prowadzeniu sprawy tak, by dobro dziecka nie ucierpiało. Sąd może pozostawić pełną władzę rodzicielską obojgu rodzicom, powierzyć ją jednemu rodzicowi z ograniczeniem władzy drugiego rodzica do współdecydowania o najistotniejszych sprawach dziecka lub pozbawić jednego lub oboje rodziców tej władzy. Prowadzenie takiej sprawy bez dobrego radcy prawnego jest bardzo ryzykowne.

Kontakty z małoletnimi dziećmi

O kontaktach rodzica z małoletnimi dziećmi sąd może orzekać w sprawie rozwodowej lub odrębnym postępowaniu. Jest wiele sposobów regulacji kontaktów – począwszy od opieki naprzemiennej, przez rozbudowany system regularnych kontaktów osobistych i pośrednich, na kontaktach w obecności kuratora kończąc. Skontaktuj się z naszymi radcami prawnymi, by uzyskać pomoc i optymalnie uregulować kontakty.

Podział majątku Bydgoszcz – podział majątku po ustaniu małżeństwa wraz z wzajemnymi rozliczeniami

Po rozwodzie/separacji pojawia się potrzeba podzielenia wspólnego majątku dorobkowego byłych małżonków. Trzeba także zmierzyć się ze skomplikowanymi sytuacjami – rozliczeniem nakładów z majątków osobistych małżonków na majątek wspólny oraz rozliczeniem nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków. Dlatego by dokonać prawidłowego i korzystnego podziału majątku warto skorzystać z pomocy naszych adwokatów i radców prawnych. Dobry radca prawny pomoże ci przejść przez zawiłości postępowania podziałowego – zapraszamy do kontaktu. Istniej możliwość podziału majątku w drodze umowy lub w postępowaniu sądowym, jeśli byli małżonkowie nie dojdą do porozumienia.

Zobacz również Odszkodowania

motto adwokata z Bydgoszczy, prawo karne, prawo pracy, obsługa prawna firm i osób fizycznych