Adwokat rozwodowy Bydgoszcz Żródło: Alimenty

Rozwód Bydgoszcz – sprawy rozwodowe i podział majątku

W Polsce rozwody udzielane są tylko na drodze sądowej. Aby mogło do niego dojść, trzeba wykazać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że dotychczasowa więź duchowa (miłość i wzajemny szacunek), fizyczna (współżycie) i gospodarcza (wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego i zamieszkiwanie ze sobą) przestały istnieć. Jednak tylko na podstawie udowodnionych przesłanek sąd może orzec rozwód. Winny temu może być jeden z małżonków lub oboje. Sąd ma prawo uznać także, że nie zawiniła żadna ze stron lub nie zgodzić się na rozwód, jeśli:

 • ucierpieć może dobro wspólnych małoletnich dzieci,
 • byłyby on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 • domaga się go wyłącznie małżonek, który jest winny rozpadowi małżeństwa, a małżonek niewinny nie zgadza się na rozwód, co równocześnie nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Pomoc skutecznego adwokata w Bydgoszczy

Sprawne przeprowadzanie spraw rozwodowych na terenie Bydgoszczy to propozycja naszej kancelarii radców prawnych. Mając wieloletnie doświadczenie, możemy zaproponować pomoc ze strony adwokata, którego specjalizacją jest m.in. podział majątku. Klienci zazwyczaj nie wiedzą, jaki model postępowania może okazać się dla nich najkorzystniejszy, w przeciwieństwie do specjalisty, który nie tylko zaproponuje optymalne rozwiązanie, ale przede wszystkim uwzględni oczekiwania reprezentowanej strony oraz podejdzie indywidualnie do okoliczności danej sprawy.

 

Kompleksowe wsparcie prawne

Prowadzone przez nas sprawy rozwodowe w Bydgoszczy to kompleksowa forma pomocy, obejmująca m.in.:

 • przygotowywanie pozwów,
 • sporządzanie innych pism procesowych,
 • reprezentacja klienta przed sądami obu instancji,
 • udział w mediacjach,
 • prowadzenie i udział w negocjacjach,
 • przygotowywanie środków odwoławczych od orzeczeń.

W momencie, kiedy zapada decyzją, pozostają do uregulowania również kwestie majątkowe. Jeśli przed ślubem nie doszło do podpisania intercyzy (rozdzielności majątkowej), to wówczas w momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólnota majątkowa. Dotyczy ona wszelkich przedmiotów, ruchomości i nieruchomości oraz wynagrodzeń, środków zgromadzonych na rachunkach lub w różnego rodzaju funduszach. Wyjątkiem są tylko te rzeczy, które należą do majątku osobistego małżonka, nabyte przed ślubem lub otrzymane w darowiźnie, w drodze dziedziczenia lub zapisu – jeśli spadkodawca lub darczyńca postanowił obdarować tylko jednego z małżonków.

 

Adwokat rozwodowy z naszej kancelarii to osoba, która może pomóc również i w tym zakresie. Małżonkowie mają zagwarantowane wsparcie prawne:

 • gdy zdecydują się na podział majątku już w czasie postępowania rozwodowego,
 • w trakcie odrębnego postępowania sądowego, po uprawomocnieniu się wyroku,
 • przy zawieraniu umowy między oboma stronami.

Kwestie majątkowe bardzo często są tematem, w którym małżonkowie mają problem z dojściem do porozumienia. Z kolei sąd musi dokonać kompleksowego rozliczenia całego majątku (ustalając jego wartość i skład), nim dokona ostatecznego podziału. Zazwyczaj jest to więc proces długotrwały i trudny. Dlatego zarówno przy rozwodzie, jak i przy podziale majątku warto mieć profesjonalne wsparcie ze strony wykwalifikowanego adwokata. Nasza kancelaria ma już spore doświadczenie w zakresie regulowania spraw rozwodowych oraz majątkowych. Każda z nich jest indywidualnie analizowana i rzetelnie realizowana przez nas.

motto adwokata z Bydgoszczy, prawo karne, prawo pracy, obsługa prawna firm i osób fizycznych