Adwokat rozwód w Bydogszczy

Sprawy rozwodowe i podział majątku | Adwokat – rozwód

W Polsce rozwód udzielany jest tylko na drodze sądowej. Aby mogło do niego dojść, trzeba wykazać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że dotychczasowa więź duchowa (miłość i wzajemny szacunek), fizyczna (współżycie) i gospodarcza (wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego i zamieszkiwanie ze sobą) przestały istnieć. Jednak tylko na podstawie udowodnionych przesłanek sąd może orzec rozwód. Winny temu może być jeden z małżonków lub oboje. Sąd ma prawo uznać także, że nie zawiniła żadna ze stron lub nie zgodzić się na rozwód, jeśli:

 • ucierpieć może dobro wspólnych małoletnich dzieci,
 • byłyby on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 • domaga się go wyłącznie małżonek, który jest winny rozpadowi małżeństwa, a małżonek niewinny nie zgadza się na rozwód, co równocześnie nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Pomoc skutecznego adwokata w Bydgoszczy

Sprawne przeprowadzanie spraw rozwodowych na terenie Bydgoszczy to propozycja naszej kancelarii radców prawnych. Mając wieloletnie doświadczenie, możemy zaproponować pomoc ze strony adwokata, którego specjalizacją jest m.in. rozwód i podział majątku. Klienci zazwyczaj nie wiedzą, jaki model postępowania może okazać się dla nich najkorzystniejszy, w przeciwieństwie do specjalisty, który nie tylko zaproponuje optymalne rozwiązanie, ale przede wszystkim uwzględni oczekiwania reprezentowanej strony oraz podejdzie indywidualnie do okoliczności danej sprawy.

 

Rozwód i kwestie majątkowe – kompleksowe wsparcie prawne

Prowadzone przez nas sprawy rozwodowe w Bydgoszczy to kompleksowa forma pomocy, obejmująca m.in.:

 • przygotowywanie pozwów rozwodowych,
 • sporządzanie innych pism procesowych,
 • reprezentacja klienta przed sądami obu instancji,
 • udział w mediacjach,
 • prowadzenie i udział w negocjacjach,
 • przygotowywanie środków odwoławczych od orzeczeń w sprawach rozwodowych.

W momencie, kiedy zapada decyzją o rozwodzie, pozostają do uregulowania również kwestie majątkowe. Jeśli przed ślubem nie doszło do podpisania intercyzy (rozdzielności majątkowej), to wówczas w momencie zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólnota majątkowa. Dotyczy ona wszelkich przedmiotów, ruchomości i nieruchomości oraz wynagrodzeń, środków zgromadzonych na rachunkach lub w różnego rodzaju funduszach. Wyjątkiem są tylko te rzeczy, które należą do majątku osobistego małżonka, nabyte przed ślubem lub otrzymane w darowiźnie, w drodze dziedziczenia lub zapisu – jeśli spadkodawca lub darczyńca postanowił obdarować tylko jednego z małżonków.

 

Adwokat rozwodowy z naszej kancelarii to osoba, która może pomóc również i w tym zakresie. Małżonkowie mają zagwarantowane wsparcie prawne:

 • gdy zdecydują się na podział majątku już w czasie postępowania rozwodowego,
 • w trakcie odrębnego postępowania sądowego, po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o rozwód,
 • przy zawieraniu umowy między oboma stronami.

Kwestie majątkowe bardzo często są tematem, w którym małżonkowie mają problem z dojściem do porozumienia. Z kolei sąd musi dokonać kompleksowego rozliczenia całego majątku (ustalając jego wartość i skład), nim dokona ostatecznego podziału. Zazwyczaj jest to więc proces długotrwały i trudny. Dlatego zarówno przy rozwodzie, jak i przy podziale majątku warto mieć profesjonalne wsparcie ze strony wykwalifikowanego adwokata. Nasza kancelaria ma już spore doświadczenie w zakresie regulowania spraw rozwodowych oraz majątkowych. Każda z nich jest indywidualnie analizowana i rzetelnie realizowana przez nas.

In law we trust - motto adwokata z Bydgoszczy