windykacja

Odszkodowania komunikacyjne i powypadkowe Bydgoszcz

Wypadki komunikacyjne należą do częstych zdarzeń drogowych. W ich wyniku dochodzi nie tylko do uszkodzenia mienia, ale często również do uszczerbku na zdrowiu (także trwałego). W najgorszych przypadkach skutkiem może być śmierć osoby poszkodowanej. W każdej z tych sytuacji ofiara wypadku lub jej bliscy mają prawo dochodzić stosownego odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy.

Niestety w praktyce często jest tak, że firma ubezpieczeniowa, podpierając się niekiedy niejasnymi zapisami umowy, uchyla się od wypłacenia należności lub zaniża jej wartość. W takim momencie pokrzywdzonym przysługuje prawo wstąpienia na drogę sądową, jednak samodzielne starania o uzyskanie satysfakcjonującego wyroku są trudne. Osobom, które odniosły szkodę w wypadku komunikacyjnym, profesjonalną pomoc oferuje nasza kancelaria odszkodowawcza z Bydgoszczy.

Profesjonalna pomoc radców prawnych

Jako specjaliści mieliśmy do czynienia z wieloma podobnymi sytuacjami. Znamy nieuczciwe praktyki towarzystw ubezpieczeniowych, często działających na granicy prawa. Dokładając wszelkich starań i wykazując maksymalne zaangażowanie w sprawę Klientów, zapewniamy skuteczną i rzetelną reprezentację interesów zarówno przed ubezpieczycielem, jak i w sądzie. Jesteśmy do dyspozycji pokrzywdzonych na każdym etapie – od momentu powstania szkody, przez potencjalną rozprawę w sądzie, aż po wypłatę należnego roszczenia.

Radcy prawni z naszej kancelarii pomagają uzyskać odszkodowanie powypadkowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jak i poniesionych strat materialnych. Udzielamy też wsparcia rodzinom, które w wyniku wypadku utraciły bliską osobę i dochodzą zadośćuczynienia od ubezpieczyciela.

Warto pamiętać, że odszkodowanie powypadkowe związane z ruchem pojazdów przysługuje poszkodowanemu nie tylko w momencie zdarzenia, które miało miejsce, gdy samochód się poruszał. Roszczenia można dochodzić także, gdy podczas zdarzenia:

  • ofiara wypadku wsiadała lub wysiadała z auta,
  • trwało załadowywanie lub rozładowywanie pojazdu,
  • samochód został zatrzymany przez kierowcę lub był na postoju.

Z jakiego tytułu przysługują odszkodowania?

Ofiara zdarzenia drogowego ma prawo dochodzić odszkodowania za uszczerbek na majątku. Obejmuje to m.in. likwidację szkód w samochodzie. Z drugiej strony może też wnieść o rekompensatę za utracone w wyniku wypadku dochody. Odszkodowanie powinno być także wypłacone w momencie, gdy poszkodowany odniósł uszczerbek na zdrowiu. W takiej sytuacji jest on uprawniony do dochodzenia pokrycia kosztów leczenia (zakup leków, pobyt w szpitalu etc.) oraz zadośćuczynienia za ból, cierpienie, negatywne przeżycia psychiczne, stres. Jeśli zaś wynikiem zdarzenia było trwałe inwalidztwo, przysługuje mu prawo do uzyskania świadczenia pieniężnego, pokrywającego koszty przekwalifikowania zawodowego, a także renty. W chwili, gdy bezpośrednim skutkiem wypadku była śmierć poszkodowanego, uprawnionym do starania się o odszkodowanie powypadkowe i zadośćuczynienie jest rodzina ofiary zdarzenia.

Nasza kancelaria odszkodowawcza z Bydgoszczy oferuje pomoc przy uzyskaniu należnego zadośćuczynienia w każdej z wymienionych sytuacji. Wykorzystujemy wszystkie dostępne środki, aby Klienci otrzymali od ubezpieczyciela stosowną rekompensatę. W przypadku pytań i wątpliwości – nasi radcy prawni zawsze udzielą profesjonalnych porad i kompletnych odpowiedzi.

Zobacz też: Odszkodowania medyczne

motto adwokata z Bydgoszczy, prawo karne, prawo pracy, obsługa prawna firm i osób fizycznych