windykacja

Sprawy komunikacyjne OC/AC/NNW

Odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli po kolizjach z ubezpieczenia OC lub AC w większości wypadków są zaniżane. Ponadto firmy ubezpieczeniowe często odmawiają w ogóle wypłaty odszkodowania komunikacyjnego. Dlatego w razie wypadku samochodowego warto skonsultować sprawę i wypłacone odszkodowanie z naszym radcą prawnym lub adwokatem. Pomożemy w uzyskaniu dopłaty do należnego odszkodowania oraz w wypłacie odszkodowania w razie odmowy ubezpieczyciela. Nasza kancelaria odszkodowawcza wspiera w postępowaniach przed ubezpieczycielem oraz w ewentualnych procesach przed sądem.

Wypłaty z innych polis (ubezpieczenie domu/mieszkania, ubezpieczenie gospodarstwa rolnego)

Ubezpieczenia majątkowe dotyczące nieruchomości, gospodarstwa rolnego czy rzeczy ruchomych mają na celu zagwarantowanie wypłaty godziwego odszkodowania w razie powstania szkody. Niestety wysokość takich odszkodowań często jest zaniżana przez ubezpieczyciela albo firma ubezpieczeniowa zupełnie odmawia wypłaty odszkodowania. W takim wypadku warto skonsultować się z dobrym radcą prawnym. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże ci w postępowaniu przed ubezpieczycielem oraz w postępowaniu sądowym, jeśli będzie ono konieczne, by uzyskać należne ci odszkodowanie.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

W każdym wypadku gdy zawarta umowa nie została wykonana lub została wykonana wadliwie, poszkodowanemu przysługuje od drugiej strony odszkodowanie. To fundamentalna zasada prawa cywilnego. Jeśli ten problem dotknął ciebie, zapraszamy do kontaktu. Nasi prawnicy przeanalizują sprawę, pomogą oszacować wysokość odszkodowania i poprowadzą przez czynności formalne niezbędne do jego uzyskania. Jeśli przedsądowe wezwanie do zapłaty okaże się niewystarczające, nasi radcy prawni lub adwokaci poprowadzą przed sądem sprawę dochodzenia odszkodowania.

Szkody na mieniu i osobie (śmierć, kalectwo, uszczerbek na zdrowiu)

W wyniku wypadków komunikacyjnych lub innych nieszczęśliwych zdarzeń często dochodzi do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Następstwem takich zdarzeń może być także śmierć najbliższej osoby. W takiej sytuacji od osoby odpowiedzialnej przysługuje zadośćuczynienie, odszkodowanie, a nieraz także i renta. Nasza kancelaria prawna w Bydgoszczy świadczy kompleksową pomoc. Radcy prawni przeanalizują sprawę, pomogą ustalić kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, a następnie podejmą czynności windykacyjne. Nasi prawnicy wspomogą cię na etapie przedsądowym oraz przed sądem, jeśli wytoczenie powództwa okaże się konieczne.

Odszkodowania pracownicze

W przypadku niezasadnego lub niezgodnego z prawem zwolnienia z pracy, pracownikowi przysługują roszczenia o przywrócenie do pracy lub o wypłatę odszkodowania. Także naruszanie praw pracowniczych przez pracodawcę stanowi podstawę do dochodzenia odszkodowania. Kancelaria adwokacka wspomoże cię w ocenie sytuacji i ustaleniu czy i jakie roszczenia odszkodowawcze ci przysługują. Nasi prawnicy pomogą odzyskać odszkodowanie zarówno na etapie pozasądowym, jak i przed sądem pracy.

Zobacz też: Odszkodowania medyczne

motto adwokata z Bydgoszczy, prawo karne, prawo pracy, obsługa prawna firm i osób fizycznych